หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานแรงงาน กรมการจัดหางาน ปี 64

ผู้เข้าชม 207 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC653
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าพนักงานแรงงาน กรมการจัดหางาน ปี 64(TBC)
ISBN :  ---
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็กแบบชีท
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.

*ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

*ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

*แนวข้อสอบสถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544

*มาตรฐานแรงงานไทย

*ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

*แนวโน้มตลาดแรงงานปี 2564

*การพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

*โควิด-19 ระลอกใหม่ ผลกระทบในตลาดแรงงาน

*แนวข้อสอบ ด้านฝีมือแรงงาน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ ด้านฝีมือแรงงาน ชุดที่ 2.

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการจัดหางาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top