หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 800ข้อ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ใหม่ล่าสุดปี 64 (NV)

ผู้เข้าชม 178 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV974
  • ราคาพิเศษ : 228 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 800ข้อ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ใหม่ล่าสุดปี 64 (NV)
พิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2564 
ISBN : -
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
จำนวน 231 หน้า 
 
 
รวมข้อสอบ 800ข้อ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
                                 กรมศุลกากร ปี 2564
 
         ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
         ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
                       พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
                       (ยกเว้น ภาค2 และ ภาค3) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
                       กับงานศุลกากร
                    1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
                    2. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
                       (ยกเว้น ภาค2 และ ภาค3)
                    3. กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร
                    4. ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ      
         ส่วนที่ 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
                    1. Structure
                    2. Vocabulary
                    3. Reading Comprehension
                    4. ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานศุลกากร
                    5. ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
         ส่วนที่ 4 การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking)
         ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
                    1.วินัย
                    2.จรรยาบรรณ
                    3.จรรยาของข้าราชการ
                     
 
 
จัดทำโดย...กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top