หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกร พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 54 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC664
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นิติกร พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน ปี 64 (TBC)
ISBN :  -- 
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 271 หน้า
รูปแบบ : แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                       

*พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485                                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2585

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2530                                                                             

*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                              

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                            

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                            

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                        

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                        

*พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                        

*พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2564            

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2564                                                                        

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                    

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                          

*พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                                    

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา

*ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน                                                                               

*แนวข้อสอบนิติกรรมและสัญญา                                                                            

*แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน                                                                       

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมชลประทาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top