หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมป่าไม้ (TBC)

ผู้เข้าชม 50 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC665
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมป่าไม้ (TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 265 หน้า
รูปแบบ :    รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                               

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                   

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                           

*พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507                                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2559             

*พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535                                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558                         

*พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562                                                      

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562                                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*ข้อสอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2561                                                 

*ประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา                                                                

*ประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                            

*ประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                    

*ประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                              

* แนวข้อสอบกฎหมายปกครอง     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป่าไม้

Close หน้าต่างนี้
Go Top