หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร รอง สว. ทำหน้าที่ ประมวลผล กลุ่มงานเทคนิค บุคคลภายนอก วุฒิปริญญาตรี (SP)

ผู้เข้าชม 41 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP030
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร รอง สว. ทำหน้าที่ ประมวลผล กลุ่มงานเทคนิค บุคคลภายนอก วุฒิปริญญาตรี (SP)
ISBN :  978-616-216911-3
พิมพ์ :  ธันวาคม  2563
จำนวนหน้า : 265 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น Χ ไม่มีบริการ Χ ไฟล์ PDF E-BOOK ***
 
หลักสูตรการสอบ
Δความรู้ความสามารถทั่วไป
   ความสามารถทั่วไป - คณิตศาสตร์
                                      - ความคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงคำนวณ
   วิชาภาษาไทย           - หลักการใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา
Δความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
   ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
   แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
   สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม
   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   หลักการเขียนโปรแกรม
   พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
   
 
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก-ใน)

Close หน้าต่างนี้
Go Top