หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 50 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC679
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 64 (TBC)
ISBN :  ---- 
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ : แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า   

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                              

*พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562  

*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                         

*ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายอินทราเน็ต                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                                                             

*ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานประยุกต์                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ                                                     

*ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                                   

*วงจรการพัฒนาโปรแกรม                                                                                             

*การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ(Security management)      

*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                   

*ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                                                         

*การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล                                                                                

*ระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุนต่างๆ                                                                           

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                           

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                          

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                           

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                           

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมเจ้าท่า

Close หน้าต่างนี้
Go Top