หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (TBC)

ผู้เข้าชม 51 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC684
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (TBC)
ISBN : 978-616-46341-0-7
พิมพ์ปี :   กรกฎาคม 2562
จำนวนหน้า : 277 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน และ สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน                                               

*นโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน                                                                                          

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                    

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542                                                                

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                       

*พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543                                                                 

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2543

 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                       

*พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535                                                      

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                            

*พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550                                                          

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2550                                      

*พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                                                

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                            

*ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                                              

*การทดสอบและตรวจสอบเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                               

*การวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านพลังงาน                                                                               

*การจัดทำแผนระดับจังหวัดเชื่อมโยงกับนโยบายระดับประเทศ                                                    

*รวมแนวข้อสอบนักวิชาการพลังงาน

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top