หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) การประปาส่วนภูมิภาค (TBC)

ผู้เข้าชม 108 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC691
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) การประปาส่วนภูมิภาค (TBC)

ISBN :   ---
พิมพ์ปี :   กรกฎาคม 2562
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค                                                                               

*แนวข้อสอบความรู้ด้านการคิดคำนวณและความมีเหตุผล                                                    

*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                 

*แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                      

*ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                     

*ความรู้และทักษะด้านระบบประปา                                                                                   

*ความรู้ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย                                                                                       

*การบริหารงานก่อสร้าง                                                                                                

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านระบบประปา                                                                          

*แนวข้อสอบ สิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.                                                                              

*แนวข้อสอบ สิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.                                                                               

*แนวข้อสอบ การบริหารงานก่อสร้าง

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top