หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 การประปาส่วนภูมิภาค (TBC)

ผู้เข้าชม 226 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC696
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 การประปาส่วนภูมิภาค (TBC)
ISBN :   ---
พิมพ์ปี :   กรกฎาคม 2562
จำนวนหน้า : 273 หน้า
รูปแบบ : แบบชีท รูปเล่มปกใส เย็บแม็ก
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค                                                                                  

*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคำนวณความมีเหตุผล                                          

*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)  

*ความรู้และทักษะด้านระบบประปา                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม AutoCAD                                                                      

*Structure Analysis การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                         

*Concrete Design การออกแบบคอนกรีต                                                                             

*Steel Design การออกแบบโครงสร้างเหล็ก                                                                          

*การบริหารงานก่อสร้าง                                                                                                

*แนวข้อสอบ Structure Analysis  (การวิเคราะห์โครงสร้าง)                                                 

*แนวข้อสอบ Concrete Design  (การออกแบบคอนกรีต)                                                     

*แนวข้อสอบ Steel Design (การออกแบบโครงสร้างเหล็ก)                                                   

*แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                                              

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                              

*รวมแนวข้อสอบ งานโยธา 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค                                                                               

*แนวข้อสอบความรู้ด้านการคิดคำนวณและความมีเหตุผล

*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                 

*แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                      

*ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์                                                                                      

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนองค์กร                                                                                

*การวิเคราะห์ข้อมูล สร้างฐานข้อมูลประกอบ                                                                        

*ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ                                                                                      

*ความรู้ด้านการเงิน                                                                                                    

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหาร                                                                            

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเงิน                                                                                

*แนวข้อสอบ การวางแผนงาน                                                                                  

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top