หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 700ข้อ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ใช้สอบทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุดปี 64 (NV)

ผู้เข้าชม 109 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV975
  • ราคาพิเศษ : 209 บาท
  • ราคาปกติ 220 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 700ข้อ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ใช้สอบทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุดปี 64 (NV)
พิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2564 
ISBN : -
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
จำนวน 231 หน้า 
 
ประกาศการรถไฟแก่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครฯ
รวมข้อสอบ 700 ข้อ วิชาความรู้ทั่วไป
(ความถนัดทางเชาว์นปัญญา (Aptitude Test) ภาษาอังกฤษ
และ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543) ประจำปี 2564
         ส่วนที่ 1 ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
                    อนุกรม
                    โจทย์คณิตศาสตร์
                    การวิเคราะห์ข้อมูล
                    อุปมาอุปไมย
                    การสรุปความจากภาษา
                    การสรุปความจากสัญลักษณ์
                    การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
                    ข้อความสั้นๆ
                    บทความ
                    การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
                    การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
                    การสะกดคำได้ถูกต้อง
                    การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
         ส่วนที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
                    1. Structure
                    2. Vocabulary
                    3. Reading Comprehension
         ส่วนที่ 3 พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
                     
 
 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top