หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน CHI2001 (CN201) ภาษาจีน 3 (66126)

ผู้เข้าชม 1,879 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CHI2001RU
  • ราคาพิเศษ : 312 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

CHI2001 (CN201) ภาษาจีน 3

รายละเอียดตำรา

รศ.เสาวภาคย์ วรลัคนากุล

พิมพ์ครั้งที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2566   

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การดูโทรทัศน์

บทที่ 2 การนั่งรถ การนั่งเครื่องบิน

บทที่ 3 การท่องเที่ยว

บทที่ 4 การถ่ายรูป การทำผม

บทที่ 5 ธนาคาร

บทที่ 6 การอวยพรวันเกิด

บทที่ 7 ความใฝ่ฝัน

บทที่ 8 การท่องอินเทอร์เน็ต

บทที่ 9 การอ่านบทกลอนและเพลงจีน

บบที่ 10 หลักภาษาจีน

บทที่ 11 การฝากข้อความ การเขียนจดหมายลา

ภาคผนวก

- คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

- การสร้างคำและประโยค

- ตารางการใช้คำลักษณะนามกับคำนาม

- ชื่อสกุลจีน

- ตารางความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติของจีน

- ตัวอย่างข้อสอบ

- แนวตอบแบบฝึกหัด

- ตัวอย่างข้อสอบ

- แผนที่ประเทศจีน 

รศ.เสาวภาคย์ วรลัคนากุล

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CHI2001 / CN201

Close หน้าต่างนี้
Go Top