หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน CHI2002 (CN202) ภาษาจีน 4 (66077)

ผู้เข้าชม 1,298 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CHI2002RU
  • ราคาพิเศษ : 377 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
CHI2002 (CN202) ภาษาจีน 4
รายละเอียดตำรา

รศ.เสาวภาคย์ วรลัคนากุล

พิมพ์ครั้งที่ 9  กันยายน พ.ศ. 2566

ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทสนทนาเกี่ยวกับการศึกษา

บทที่ 2 วันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน

บทที่ 3 วันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย

บทที่ 4 ปักกิ่งเมืองหลวงของจีน

บทที่ 5 กรุงเทพฯ เมืองหลวงของไทย

บทที่ 6 กลอนจีน

บทที่ 7 เพลงจีน

บทที่ 8 หลักภาษา 1

บทที่ 9 หลักภาษา 2

บทที่ 10 การค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรมจีน

รศ.เสาวภาคย์ วรลัคนากุล

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CHI2002 / CN202

Close หน้าต่างนี้
Go Top