หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน ENG1002 (EN102) ประโยคภาษาอังกฤษและคำศัพท์ทั่วไป (60146)

ผู้เข้าชม 783 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : ENG1002RU
  • ราคาพิเศษ : 72 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
ENG1002 (EN102)
ประโยคภาษาอังกฤษและคำศัพท์ทั่วไป
รายละเอียดตำรา

รศ.พัชรี พลาวงศ์, รศ.ดร.อัจฉรา เพ่งพานิช,รศ.ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก

พิมพ์ครั้งที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 

ประกอบด้วย

บทที่ 1 คำศัพท์(Present Simple Tense)

บทที่ 2 คำศัพท์(Past Simple Tens)

บทที่ 3 คำศัพท์(Present Continuous Tense)

บทที่ 4 คำศัพท์(Past Continuous Tense)

บทที่ 5 คำศัพท์(Present  Perfect Tense,Present  Perfect Continuous Tense)

บทที่ 6 คำศัพท์(Pastt  Perfect Tense,Past  Perfect Continuous Tense)

บทที่ 7 คำศัพท์ (Future Simple Tense,Future Continuous Tense,Future Perfect Tense,Future Perfect Continuous Tense)

บทที่ 8 คำศัพท์(Conditional Clauses)

บทที่ 9 คำศัพท์(Subjunct Clauses)

บทที่ 10 คำศัพท์(Passive Constructions)

บทที่ 11 คำศัพท์(Question Forms)

บทที่ 12 คำศัพท์(Indirect Speech or Reported Speech)  

รศ.พัชรี พลาวงศ์, รศ.ดร.อัจฉรา เพ่งพานิช,รศ.ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ENG1002 / EN102

Close หน้าต่างนี้
Go Top