หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW1002 (LAW1102) หลักกฎหมายเอกชน (65155)

ผู้เข้าชม 1,425 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW1102RU
  • ราคาพิเศษ : 58 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW1002 (LAW1102) หลักกฎหมายเอกชน

รายละเอียดตำรา

รศ.ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์,รศ.กำธร กำประเสริฐ

พิมพ์ครั้งที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566 จำนวน 10,000 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายเอกชน

บทที่ 2  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะบุคคล

บทที่ 3  ภูมิลำเนา

บทที่ 4  การสาบสูญ

บทที่ 5  นิติบุคคล

รศ.ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์,รศ.กำธร กำประเสริฐ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW1102 / LAW1002 / LA102 / LW102

Close หน้าต่างนี้
Go Top