หมวดสินค้าหลัก

LAW4056 / LAW4156 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (65076)

ผู้เข้าชม 1,002 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW4156RU
  • ราคาพิเศษ : 132 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
LAW4056 (LAW4156) ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
รายละเอียดตำรา

ผศ.สาครินทร์ ยุวะพุกกะ

พิมพ์ครั้งที่ 5 กรกฏาคม 2565 

ประกอบด้วย

ส่วนที่ หนึ่ง กลุ่มคำศัพท์ที่สำคัญของภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

บทที่ 1 คำศัพท์เกี่ยวกับบุคคลในการดำเนินคดี

บทที่ 2 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพยานหลักฐาน

บทที่ 3 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ

บทที่ 4 คำศัพท์ที่เกี่ยวที่กับการดำเนินคดี

บทที่ 5 กฏหมายประเภทต่างๆ

บทที่ 6 คำต่างๆที่เกียวกับคำว่าผิดกฎหมาย กระทำผิดกฎหมาย

บทที่ 7 ฐานความผิดอาญา

บทที่ 8 บทลงโทษทางอาญา

บทที่ 9 แบบฝึกหัด

ส่วนที่สอง บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

1. Murder and Manslaugter

2 Assault and battery

3 Larceny, Embezzlement and False pretenses

4 Suretyship, Mortgage amd Pledge

5 Loans

6 National Assembly

7 Business Comtract

ผศ.สาครินทร์ ยุวะพุกกะ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW4156 / LAW4056 / LA456

Close หน้าต่างนี้
Go Top