หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 637 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC731
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ ปี 64 (TBC)
ISBN :  978-616-46367-9-8
พิมพ์ปี :   ธันวาคม 64
จำนวนหน้า : 282  หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว 
 

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง                                                                                

*นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2564                                                                  

*นโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ                                                                                                

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                          

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                       

*ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 30/1-30/3 มาตรา 56 –58และมาตรา 74-76                                      

*พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559                                                                            

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุมประพฤติพ.ศ. 2559                                                           

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม                                                                        

*ความรู้ด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                                                            

*กระบวนการยุติธรรมทางอาญา                                                                                                

*งานคุมประพฤติ จิตวิทยา และสังคมสงเคราะห์                                                                    

*การแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม                                                            

*การสืบเสาะและพินิจและเยาวชนผู้กระทำความผิด                                                                 

*การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในงานคุมประพฤติ                                                                

*การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในประเทศไทย                                                          

* แนวข้อสอบ แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                 

*แนวข้อสอบ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                                                       

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านจิตวิทยา                                                                                

*แนวข้อสอบ งานสังคมสงเคราะห์                                                                                

*แนวข้อสอบ การบริหารงานยุติธรรม                                                                            

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม                                                      

*ทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมคุมประพฤติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top