หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 600ข้อ พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ  ใหม่ล่าสุดปี65 (NV)

ผู้เข้าชม 183 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV981
  • ราคาพิเศษ : 171 บาท
  • ราคาปกติ 180 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 600ข้อ พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ  ใหม่ล่าสุดปี65 (NV)

พิมพ์     : ธันวาคม 2564

จำนวน  : 178 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศ อกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครบุคคลฯ

รวมข้อสอบ 600ข้อ ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ ปี 2565        

 

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ 

               บทบาทภารกิจ และอำนาจหน้าที่ 

ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไป ได้แก่  

               - สถานการณ์ บ้านเมือง และ นโยบายรัฐ

               - นโยบายสำคัญของรัฐ

               - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

               - ความรู้เกี่ยวกับคอมะพิวเตอร์เบื้องต้น

               - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่ 

               - ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1 - มาตรา 30/3

                 มาตรา 56 - 58 และ มาตรา 74 - 76

               - พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559

               - ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

               - ความร้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

               - ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ

                (งานสืบเสาะและพินิจ งานควบคุมแะสอดส่อง

                 งานกิจกรรมชุมชน และงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด)

 

เฉลยข้อสอบ 600 ข้อ ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ ปี 2565 

 

    พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK     

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมคุมประพฤติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top