หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1200ข้อ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ใหม่ล่าสุดปี 65(NV)

ผู้เข้าชม 378 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV990
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 1200ข้อ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ใหม่ล่าสุดปี 65(NV)

พิมพ์     :  ตุลาคม 2562

จำนวน  : 260 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครฯ

รวมข้อสอบ 1300ข้อ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

                                     กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2565   

สารบัญ
ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครฯ
รวมข้อสอบ 1200ข้อ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
                                    กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2565   

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการสหกรณ์
ส่วนที่ 2 กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ พ.ศ. 2542
              และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ
              การบริหารธุรกิจ การตลาด แบะการเงิน
              1.ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
              2.การบริหารจัดการ
              3.การบริหารธุรกิจ
              4.การตลาด
              5.การเงิน
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี และบัญชีสหกรณ์
ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 
เฉลยข้อสอบ  1200ข้อ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
                                      กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2565
 

 

    พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK     

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมสหกรณ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top