หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW2005 (LAW2105) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ (65086)

ผู้เข้าชม 5,297 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2105RU
  • ราคาพิเศษ : 133 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2005 (LAW2105)

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

รายละเอียดตำรา

ผศ.ดร.มณทิชา ภักดีคง

พิมพ์ครั้งที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ซื้อขาย

บทที่ 1 ลักษณะสำคัญของสัญญาซื้อขาย

บทที่ 2 ประเภทของสัญญาซื้อขาย

บทที่ 3 การโอนกรรมสิทธ์

บทที่ 4 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขาย

บทที่ 5 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ซื้อ

บทที่ 6 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง

ส่วนที่ 2 แลกเปลี่ยน

ส่วนที่ 3 ให้

 
ผศ.ดร.มณทิชา ภักดีคง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2105 / LAW2005 / LA205 / LW209

Close หน้าต่างนี้
Go Top