หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 600ข้อ นักวิชาการที่ดินปฎิบัติการ กรมที่ดิน ใหม่ล่าสุดปี 65(NV)

ผู้เข้าชม 747 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV995
  • ราคาพิเศษ : 209 บาท
  • ราคาปกติ 220 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 600ข้อ นักวิชาการที่ดินปฎิบัติการ กรมที่ดิน ใหม่ล่าสุดปี 65(NV)

พิมพ์     :   กุมภาพันธ์ 2565

จำนวน  :   215 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศ กรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบฯ

                รวมข้อสอบ 600ข้อ นักกวิชาการปฎิบัติการ

                กรมที่ดิน ปี 2565

ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

             และ ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวงซึ่งออกตามความ

             ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 

             - พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

             - ประมวลกฎหมายที่ดิน

             - กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้

               ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 

ส่วนที่ 2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ส่วนที่ 3 ประมวลกฎหมายอาญา 

ส่วนที่ 4 พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

              และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 5 พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก

              ในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการื พ.ศ. 2558

ส่วนที่ 6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมที่ดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top