หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW2004 / LAW2104 / LA204 / LW202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (62157)

ผู้เข้าชม 769 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2104RU
  • ราคาพิเศษ : 71 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
LAW2004 (LAW2104) กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
รายละเอียดตำรา

รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช

พิมพ์ครั้งที่7 สิงหาคม พ.ศ.2562

ประกอบด้วย

บทที่ 1  วิวัฒนาการของการปกครอง

บทที่ 2  ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย

บทที่ 3  รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2540

ภาคผนวก  จำนวน  15  หมวด

รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2104 / LAW2004 / LA204 / LW202

Close หน้าต่างนี้
Go Top