หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW2110 (LAW2010) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ (65125)

ผู้เข้าชม 528 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2110RU
  • ราคาพิเศษ : 92 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2110 (LAW2010)

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ

ผศ.ชนกพร สุมนะเศรษฐกุล

พิมพ์ครั้งที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2565 

ประกอบด้วย

ค้ำประกัน

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้

หมวด 3 ผลภายหลังชำระหนี้

หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน

จำนอง

หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด

หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง

หมวด 4 การบังคับจำนอง

หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง

หมวด 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง

จำนำ

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ

หมวด 3 การบังคับจำนำ

หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

ผศ.ชนกพร สุมนะเศรษฐกุล

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2110 / LAW2010 / LA210 / LW302

Close หน้าต่างนี้
Go Top