หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กรมที่ดิน พ.ศ. 2565 (TBC)

ผู้เข้าชม 665 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC758
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กรมที่ดิน พ.ศ. 2565 (TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี :  มีนาคม 2565 
จำนวนหน้า : 279  หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม ปกใสเย็บแม็ก
 

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
*ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562
*รวมกฎกระทรวงที่ ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมที่ดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top