หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (TBC)

ผู้เข้าชม 132 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC763
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 65(TBC)
ISBN : ---
พิมพ์ปี :     มีนาคม 2565 
จำนวนหน้า : 277  หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                                                         

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.                            

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.                            

*ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562                                                                            

*แนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562                                                         

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                           

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติและวงงานรัฐสภา                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ     

*แนวข้อสอบ กระบวนการนิติบัญญัติ                                                          

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                             

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                           

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

Close หน้าต่างนี้
Go Top