หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดี (TBC)

ผู้เข้าชม 327 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC776
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดี (TBC)

ISBN .978-616-463373-5

พิมพ์เมื่อ : สิงหาคม 2562

จำนวน: 260 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม สันกาว 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                         

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                  

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 (ลักษณะ 4 การยื่นและ

ส่งคำคู่ความและเอกสาร)                                                                                               

*แนวข้อสอบ การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร                                                             

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                         

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                        

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                           

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร                                                                   

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบังคับคดี

Close หน้าต่างนี้
Go Top