หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (TBC)

ผู้เข้าชม 103 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC792
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 65 (TBC)

ISBN :    --- 
พิมพ์ปี :  มีนาคม 2565 
จำนวนหน้า : 280  หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                            

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                                                                                       

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์                                                                                          

*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                          

*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                         

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*การจัดทำงบประมาณ                                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และสรุปประเด็นสำคัญ                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                                                                    

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                                                    

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษทั่วไป                                                                                     

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                              

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                          

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงดิจิทัล

Close หน้าต่างนี้
Go Top