หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (TBC)

ผู้เข้าชม 116 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC794
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (TBC)

ISBN :    --- 
พิมพ์ปี :  มีนาคม 2562
จำนวนหน้า : 276  หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด                                   

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน

 และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน

การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  

*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

*กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท

 *แนวข้อสอบ กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท

*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

Close หน้าต่างนี้
Go Top