หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม. / กรุงเทพมหานคร  (TBC)

ผู้เข้าชม 126 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC800
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม.ปี 65  (TBC)

ISBN :   BB 179
พิมพ์ปี :  มีนาคม 2565
จำนวนหน้า : 298  หน้า
รูปแบบ :   แบบเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              

*พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562                                                                            

 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562                                                                  

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*งานช่างสำรวจ                                                                                                          

*งานช่างเขียนแบบ ออกแบบ และการกำหนดรายการประกอบแบบก่อสร้าง                                      

*งานถอดแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง                                                                        

*การควบคุมการก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซม                                                                

*การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                                                                      

*การระบายน้ำและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ                                                                           

*การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทั่วไป              

 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการออกแบบ                                                                         

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                 

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการสำรวจ                                                                            

*แนวข้อสอบ ช่างโยธา ชุดที่ 1.                                                                                 

*แนวข้อสอบ ช่างโยธา ชุดที่ 2.                                                                                      

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top