หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW4108 / LAW4008 / LA408 / LW 402 กฎหมายที่ดิน (65128)

ผู้เข้าชม 249 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW4108RU
  • ราคาพิเศษ : 100 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW4108 (LAW4008) 

กฎหมายที่ดิน

รายละเอียดตำรา

อาจารย์สัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล

พิมพ์ครั้งที่ 3 มกราคม พ.ศ.2566

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน

บทที่ 1 ความสำคัญและประวัติความเป็นมาของที่ดินในประเทศไทย

บทที่ 2 แนวคิดการจัดระบบการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดิน

บทที่ 3 ประเภทของที่ดินและการดูแลรักษา

บทที่ 4 ประเภทของหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน

ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2479

ส่วนที่ 3 ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2497

บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

บทที่ 2 การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

บทที่ 3 การบังคับจำหน่ายที่ดิน

บทที่ 4 การออกหนังสือแสดงสิทะฺในที่ดิน

บทที่ 5 การรังวัดที่ดิน

บทที่ 6 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

บทที่ 7 การกำหนดสิทธิในที่ดิน

บทที่ 8 การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประการ

บทที่ 9 ค่าธรรมเนียม

อาจารย์สัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW4108 / LAW4008 / LA408 / LW402

Close หน้าต่างนี้
Go Top