หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (TBC)

ผู้เข้าชม 87 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC804
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (TBC)

ISBN :  BB - 042 
จำนวนหน้า : 292  หน้า
พิมพ์ปี 2562
รูปแบบ :   แบบเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

*นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ (Thailand 4.0.)

*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

*เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.

แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.

แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 6.

แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 7.

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Close หน้าต่างนี้
Go Top