หมวดสินค้าหลัก

POL2104 / PS215 สรุปพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์

ผู้เข้าชม 12,499 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL2104S
  • ราคาพิเศษ : 50 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL2104 / PS215 สรุปพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์

เนื้อหาประกอบด้วย

ภาคที่ 1 พรรคการเมือง 
ตอนที่ 1 ความทั่วไป
  บทที่ 1 ความหมายและลักษณะของพรรคการเมือง
  บทที่ 2 หน้าที่และบทบาทของพรรคการเมือง
  บทที่ 3 กำเนิดและการวิวัฒนาการของพรรคการเมือง
ตอนที่ 2 โครงสร้างของพรรคการเมือง
  บทที่ 4 ลักษณะทั่วไปของโครงสร้างพรรค
  บทที่ 5 การจัดองค์การพรรค
  บทที่ 6 สมาชิกพรรคการเมือง
  บทที่ 7 องค์กรนำพรรคการเมือง
  บทที่ 8 ปัจจัยการดำเนินงาน : แนวร่วมและการเงิน
ตอนที่ 3 ระบบพรรคการเมือง
  บทที่ 9 รูปแบบของระบบพรรคการเมือง 1 (ระบบพรรคเดียวและระบบสองพรรค)
  บทที่ 10 รูปแบบของระบบพรรคการเมือง 2 (ระบบหลายพรรคและระบบพรรคเด่นพรรคเดียว)
  บทที่ 11 ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อจำนวนพรรคการ เมือง
  บทที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนพรรคกับระบบการเมือง
ภาคที่ 2 กลุ่มผลประโยชน์
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผลประโยชน์
  บทที่ 13 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผลประโยชน์
  บทที่ 14 การแบ่งแยกประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
  บทที่ 15 บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์
  บทที่ 16 กลุ่มผลประโยชน์ในต่างประเทศ
ตอนที่ 2 กลุ่มผลประโยชน์ของไทย
  บทที่ 17 ลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ไทย

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL2104 / PS215

Close หน้าต่างนี้
Go Top