หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน THA1001 / TH101 ลักษณะการใช้ภาษาไทย (62204)

ผู้เข้าชม 1,120 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : THA1001RU
  • ราคาพิเศษ : 66 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

THA1001 (TH101) ลักษณะภาษาไทย

รายละเอียดตำรา

ศ.ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา

พิมพ์ครั้งที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562

ประกอบด้วย

ภาคที่ 1 คำ

บทที่ 1 ระบบเสียงของไทย

บทที่ 2 ความหมายของคำ

ภาคที่ 2 การสร้างคำ

บทที่ 1 การสร้างคำ

บทที่ 2 คำเกิดใหม่

ภาคที่ 3 การสร้างประโยค

บทที่ 1 ลักษณะประโยคของไทย

บทที่ 2 การเรียงลำดับคำในประโยค

บทที่ 3 การจำแนกคำ

ภาคที่ 4 การใช้ถ้อยคำ

บทที่ 1 ราชาศัพท์

บทที่ 2 ภาษาสุภาพ

ภาคผนวก การเขียนสะกดการันต์ และการอ่าน

 
ศ.ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด RAM1101 / THA1001 / TH101

Close หน้าต่างนี้
Go Top