หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่การเงิน 4 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 33 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC882
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่การเงิน 4 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) ปี 65 (TBC)
ISBN :   ปกใส เย็บแม็ก
พิมพ์ปี :    พฤษภาคม 65
จำนวนหน้า : 265  หน้า
รูปแบบ :  ปกใสเย็บแม็ก
 

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)                                                              

*ความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์                                                                                          

*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย                                                                             

*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ                                                                       

*แนวข้อสอบ ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                         

*การจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน                                                                  

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          

*แนวข้อสอบการเงิน ชุดที่ 1.                                                                                      

*แนวข้อสอบการเงิน ชุดที่ 2.                                                                                      

*แนวข้อสอบการเงิน ชุดที่ 3.                                                                                      

*แนวข้อสอบความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์                                                                      

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร / อ.ต.ก.

Close หน้าต่างนี้
Go Top