หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานธุรการ กรมศิลปากร ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 49 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC955
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ พนักงานธุรการ กรมศิลปากร ปี 65 (TBC)

ISBN :   ปกใส
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2565
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใสเย็บแม็ก
 
สารบัญ

+ ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร
+ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
+ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2560
+ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
+ กฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนำประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2546
+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
+พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
+ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564
+ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
+แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
+ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2542
+แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ.2560
+ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
+ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
+ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ
+การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม
+แนวข้อสอบ การเขียนหนังสือราชการ
+แนวข้อสอบ งานธุรการ
+เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศิลปากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top