หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 179 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC984
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นิติกร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 65 (TBC)

ISBN : --- 
พิมพ์ปี :   สิงหาคม 2565 
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก
 
สารบัญ

✰✰ ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

✰✰  ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

✰✰  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

✰✰  แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

✰✰  แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

✰✰  แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

✰✰  แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

✰✰  แนวข้อสอบกฎหมายต่างๆแบบอัตนัย

✰✰  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

✰✰  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม                

✰✰  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550                                     

✰✰  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                   

✰✰  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

✰✰  การแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

✰✰  เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Close หน้าต่างนี้
Go Top