หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 183 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC986
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 65(TBC)

ISBN :  BB-211
พิมพ์ปี :   สิงหาคม 2565 
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก
 
สารบัญ

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร

✰✰  *ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                              

✰✰  *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                            

✰✰  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                    ✰✰  *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 4 2564       

✰✰ *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 

✰✰ *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                    

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                  

✰✰ *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                          

✰✰ *แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                

✰✰ *แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                            

✰✰ *พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562                                              

✰✰ *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.  2562      

                                                               

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top