หมวดสินค้าหลัก

คู่มือปฏิบัติงาน สอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับและสอบบรจุเข้ารับราขการ ภาค ข. ความรู้ความสารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้เข้าชม 159 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VK006
  • ราคาพิเศษ : 333 บาท
  • ราคาปกติ 350 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือปฏิบัติงาน สอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับและสอบบรจุเข้ารับราขการ ภาค ข. ความรู้ความสารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ISBN 978-974-348-455-9
จำนวน 397 หน้า
เรียบเรียงโดย. ปลัดวีระชัยคำล้าน
 
ประกอบด้วย
✔ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
✔ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
    <script>$(function(){ $('#panelDETAIL img').addClass('img-responsive'); });//Fix</script>
</div>
<div class=
จัดทำโดย... ปลัดวีระชัย คำล้าน

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Go Top