หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 233 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC992
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปี 65 (TBC)
ISBN : 978-616-46373-7-5
พิมพ์เมื่อ :  สิงหาคม 2565
จำนวน : 274 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์                                                                     

*บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด                                                                    

*สถานการณ์เศรษฐกิจของไทยและการค้าระหว่างประเทศของไทย                                                

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                               

*การลงทุนระหว่างประเทศ                                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศทางการค้า                                                                                       

*เจาะข้อสอบรวมภาคสนาม

*แนวข้อสอบการค้าชายแดนปี 2564 กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน                                

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศและสารสนเทศทางการค้า                

*แนวข้อสอบสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์                          

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด                 

*แนวข้อสอบกองยุทธศาสตร์ และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์                               

*แนวข้อสอบประเด็นในแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงพาณิชย์                      

*แนวข้อสอบสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงพาณิชย์               

*แนวข้อสอบกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์                                

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495                                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การค้าข้าว พ.ศ.2489  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

Close หน้าต่างนี้
Go Top