หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 800ข้อ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระกระทรวงพาณิชย์ ใหม่ล่าสุดปี 2565 (NV)

ผู้เข้าชม 307 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV016
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
 
รวมข้อสอบ 800ข้อ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระกระทรวงพาณิชย์
ใหม่ล่าสุดปี 2565 (NV)
ISBN :  ---
พิมพ์ปี :  กรกฎาคม 2565
จำนวน : 243 หน้า
รูปแบบ : ชีท รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส 
 
สาระสำคัญประกอบด้วย
>> ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ และสารสนเทศทางการค้า
    - ปัญหาและเป้าหมายเศรษฐกิจ
    - บทบาทของรัฐบาลกับการพัมนาระบบเศรษฐกิจไทย
    - ลักษณะแปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจ
    - โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจำทย / เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
    - โครงสร้างและภาวะของการค้าระหว่างประเทศ
>> ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
    - อำนาจหน้าที่ และภารกิจของสำนักพาณิชย์จังหวัด
    - พันธกิจ วิสัยทัศน์ ของกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
    - เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์
 
สารบัญ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 800ข้อ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
                                  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2565
       ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ
       ส่วนที่ 2 สารสนเทศทางการค้า
       ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัด
เแลยข้อสอบ 800ข้อ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
                                    สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2565
 
 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

Close หน้าต่างนี้
Go Top