หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 208 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC993
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 65 (TBC)

ISBN :    BB-214
พิมพ์เมื่อ :  สิงหาคม 2565
จำนวน : 274 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร
*ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล
*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และการทำงานชุดคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์
*การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
*ความรู้เกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป
*ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์
*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
*ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ (Security management)
*การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (risk management)
*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการยุคใหม่
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
*พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
*พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549
*พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562
*ข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.
*ข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.
*ข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
*แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top