หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กระทรวงการต่างประเทศ(TBC)

ผู้เข้าชม 158 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1005
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กระทรวงการต่างประเทศ(TBC)

ISBN :  BB-089

พิมพ์เมื่อ :  สิงหาคม 2562
จำนวน : 270 หน้า
รูปแบบ : แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ

*ความรู้เกี่ยวกับระบบ GFMIS

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน

การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

* ความรู้เกี่ยวกับ การเงิน การคลัง

*แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง ชุดที่ 2.

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 4.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กระทรวงการต่างประเทศ

Close หน้าต่างนี้
Go Top