หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 900ข้อ นักวิชาการภาษีปฎิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุดปี 65 (NV)

ผู้เข้าชม 288 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV018
  • ราคาพิเศษ : 228 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 900ข้อ นักวิชาการภาษีปฎิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุดปี 65 (NV)
พิมพ์เมื่อ :  สิงหาคม 2565 
ISBN : -
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
จำนวน 235 หน้า 
 
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 900ข้อ นักวิชาการภาษีปฎิยัติการ 
                                  กรมสรรพากร ประจำปี 2565 
 
♥  ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษีอาการ และประมวลรัษฏากร 
♥  ส่วนที่ 2 ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
                   เศรษฐศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
                   ด้านการเงิน ด้านการคลัง และด้านเศรษฐมิติ) 
♥  ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
                   และสังคมแห่งชาติ
♥  ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
                   แผนโครงงาน การติดตามประเมินผล
♥  ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการยุคใหม่
♥  ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม
                  และ เทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
♥  ส่วนที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
                  อำนาจหนาที่ และภารกิจ
♥  ส่วนที่ 8 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
เฉลยข้อสอบ 900ข้อ นักวิชาการภาษีปฎิบัติการ
                                    กรมสรรพากร ประจำปี 2565 
 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top