หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมปศุสัตว์  ปี65(TBC)

ผู้เข้าชม 245 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1014
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมปศุสัตว์  ปี65(TBC)

ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :  สิงหาคม 2565
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์                   

*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                            

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                         

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                     

*แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                       

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*การวางแผน                                                                                                           

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1                                                               

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                               

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                              

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                               

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมปศุสัตว์

Close หน้าต่างนี้
Go Top