หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี65(TBC)

ผู้เข้าชม 155 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1020
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี65(TBC)

ISBN :  -
พิมพ์ปี : กันยายน 2565
จำนวนหน้า : 272  หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                     

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560         

*แนวข้อสอบแนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                  

*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                            

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 4 2564          

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564                                    *แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                 

*ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537                       

*ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                 

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                              

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                        

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                        

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กระทรวงการต่างประเทศ

Close หน้าต่างนี้
Go Top