หมวดสินค้าหลัก

พนักงานคดีปกครองปฎิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง (TTN)

ผู้เข้าชม 186 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TTN014
  • ราคาพิเศษ : 290 บาท
  • ราคาปกติ 300 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
พนักงานคดีปกครองปฎิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง (TTN)
ISBN : 978-616-216-907-6
พิมพ์ : มิถุนายน 2564
จำนวน : 339 หน้า 
รูปแบบ : รูปเล่มสันกาว
 
* พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK *
 
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (แนวข้อสอบข้อเขียนแบบอัตนัย)
 
หลักสูตร
> ประวัติศาลปกครอง
> ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง
 สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (อัตนัย) 
 เกี่ยวกับการวิเคราะห์ สรุปข้อเท็จจริง เหตุผล การกำหนดประเด็นของเรื่อง และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
> ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมายมหาชน และกฏหมายปกครอง
> กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
> กฏหมายว่าด้วยวิธีการปฎิบัติราชการทางปกครอง
> กฏหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมอดของเจ้าหน้าที่
> ความรู้ความสามารถในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ 
 
สารบัญ
→ ประวัติศาลปกครอง 
→ วิสัยทัศน์ / พัทธกิจศาลปกครอง
→ ตราสัญลักษณ์ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง 
→ พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
→ พระราชกฤษฏีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 2- ฉบับที่ 28)
→ แนวข้อสอบ กฏหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
→ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
→ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง (แบับที่ 2-3) พ.ศ. 2562
→ แนวข้อสอบ กฏหมายว่าด้วยปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
→ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายมหาชน
→ แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายมหาชน
→ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
→ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
→ บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง
→ บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง
→ พระราชบัญญํติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5-12) พ.ศ. 2562
→ แนวข้อสอบ กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
→ แนวข้อสอบ พนักงานคดีปกครองปฎิบัติการ
    ความรู้ความสามารถในการเขียนและแปลภาษ 
→ สำนวน / ศัพท์สำคัญ กฏหมายปกครอง สำนังานศาลปกตรอง คดีปกครอง
→ ศัพท์สำนวนความรู้ภาาาอังกฤษ
→ การเขียนและแปลภาษาอังกฤษ
→ ปัญหาระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองต่อศาลปกครอง
→ ภาษาอังกฤษ : กฏหมายปกครอง แปลไทย - อังกฤษ / แปลอังกฤษ - ไทย
→ แปลไทย เป็นอังกฤษ ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 8
 
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
 
 
จัดทำโดย...สถาบันติว นิติธนิต

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานศาลปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top