หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ กรมชลประทาน (TBC)

ผู้เข้าชม 121 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1041
  • ราคาพิเศษ : 221 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี65 (TBC)

ISBN :  BB-227
พิมพ์ปี : กันยายน 2565
จำนวนหน้า : 271 หน้า
รูปแบบ :  เล่มสันกาว 
 
สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                          

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านการเกษตรทั่วไป                                                                     

*การใช้และจัดการพื้นที่ทางการเกษตร                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน             

*วิธีการ “แกล้งดิน” ตามพระราชดำริ                                                                                  

*การอนุรักษ์ดินและน้ำ                                                                                                       

*การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์

*เครื่องจักรเครื่องมือการเกษตร                                                                                           

*รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร                                                                                               

*การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร                                                          

*กระบวนการและการออกแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                                       

*ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                               

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานออนไลน์                                                                       

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล                                                                      

*การใช้งาน Microsoft Office                                                                                         

*การใช้งาน Microsoft Excel                                                                                         

*การใช้งาน Microsoft PowerPoint                                                                                

*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 1                                                                                

*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 2                                                                                   

*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 3                                                                                  

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์            

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมชลประทาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top