หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี การยางแห่งประเทศไทย ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 112 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1057
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี การยางแห่งประเทศไทย ปี 65(TBC)

ISBN :  --- 
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับการยางแห่งประเทศไทย                                                             

*แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)                                 

*พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                         

*แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                          

*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์                                                                             

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                        

 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                              

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                 

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                      

*ความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงิน                                                                                 

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                             

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                        

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                               

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การยางแห่งประเทศไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top