หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม การยางแห่งประเทศไทย ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 136 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1072
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม การยางแห่งประเทศไทย ปี65 (TBC)

ISBN :  ---
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับการยางแห่งประเทศไทย                                                                   

*แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)                              

*พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                   

*แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                          

*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์                                                                             

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                           

*การแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                             

*การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                         

*ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                   

*มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Ambient Standard)                                                      

*มาตรฐานคุณภาพน้ำ                                                                                    

*มาตรฐานคุณภาพอากาศ                                                                                 

*การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                                                                        

*การวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ          

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                          

*การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ในปัจจุบัน                                                  

*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม                                                              

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การยางแห่งประเทศไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top