หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ การยางแห่งประเทศไทย ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 233 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1074
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ การยางแห่งประเทศไทย ปี 65 (TBC)

ISBN :  ---
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับการยางแห่งประเทศไทย                                                       

*แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)                     

*พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                               

*แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                              

*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์                                                                     

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์

*การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุม เป็นภาษาอังกฤษ                                        

*การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ                                 

*รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ                                                            

*การพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์                                                       

*ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                       

*แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                  

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์          

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การยางแห่งประเทศไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top