หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์ ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 241 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1075
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์ ปี65 (TBC)

ISBN :  ---
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ
>>> ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์Ø วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม 

>>> การสื่อสารมวลชน

>>> ความหมายของการสื่อสาร

>>> การประชาสัมพันธ์

>>> การวางแผนประชาสัมพันธ์

>>> การผลิตสื่อ

>>> การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

>>> การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

>>> ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์

>>> ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

>>> ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุกระจายเสียง

>>> การเขียนข่าวและรายงานข่าว

>>> ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน การจัดประเด็นใจความสำคัญ การเขียนและสรุปเนื้อหา

>>> ความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล

>>> ความรู้เกี่ยวกับการย่อความ และการเล่าเรื่องที่ดี

>>> ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับย่อ

>>> ความรู้ด้านสังคม

>>> การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์

>>> การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อมวลชน

>>> แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน ชุดที่ 1.

>>> แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน ชุดที่ 2.

>>> แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน ชุดที่ 3.

>>> แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน และประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1

>>> แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน และประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2

>>> แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมประชาสัมพันธ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top